Ordna rätt avloppslösning

Har du ett husbygge på gång eller kanske ett fritidshus som behöver upprustas med nytt avloppssystem? Det finns många alternativ att välja mellan. Beroende på vilka miljöregler som bör följas kan det passa bättre med vissa avloppslösningar än andra.

Att välja avloppslösning för din bostad eller fritidshus är inte alltid så lätt. I de allra flesta fallen måste man ta hänsyn till kommunens krav på renlighet när det kommer till enskilda avlopp. Vid en inspektion kan kommunen kräva att avloppet ändras om det befintliga inte uppfyller miljökraven.

Krav på bra avlopp

Avloppsvattnet från enskilda avlopp måste hanteras korrekt för att inte orsaka övergödning i närliggande vattendrag eller orsaka spridning av virus och bakterier till närområdet. Därför har kommunerna runt om i landet börjat göra inventeringar av enskilda avlopp och tvingat husägare vars brunnar inte uppfyller kraven, att bygga om sina anläggningar.

Bor du i Stockholm och har en vanlig avloppsanläggning med trekammarbrunn kan du ta hjälp av en spolbil i Stockholm för att få ditt avlopp rensat regelbundet.

Olika avloppslösningar

Det finns olika avloppslösningar för toaletten att välja mellan för dig som ska bygga nytt. Ibland kan det vara svårt att bygga en traditionell trekammarbrunn på grund av att man har en tomt med mycket berg eller för att man bor på en ö. Då kan man istället välja att installera en förbränningstoalett som ett alternativ. Då förbränns allt avfall direkt och du kan sedan använda askan till att gödsla blommorna med.

Ett annat alternativ är att bygga ett dass eller en så kallad mulltoalett där allt avfall förmultnar och blir till jord. Då sprids inte avfallet ut i naturen och jorden kan du sedan använda till dina rabatter.

Vill du ha en vattenspolande toalett kan du köpa en Porta Potti där avfallet samlas i en tank. Tanken måste sedan tömmas i en riktig toalett eller i en avloppstank på exempelvis en camping.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *