Byggarbeten som kräver kunskap

Om du ska bygga nytt eller renovera en fastighet kan du göra allt arbete själv, om du anser att du har den kunskap som krävs för projektet. Det finns inga krav på att den som utför arbetet måste vara en certifierad yrkesman. Om du gör arbetet själv gör du det under eget ansvar. Det innebär att de arbeten som du utför och som vanligtvis kräver en certifierad yrkesman kan riskera att utföras fel med dyrbara konsekvenser.

Det handlar om exempelvis VVS, elektricitet, våtrumsarbeten och skorstensarbeten. Skulle det inträffa en brand, vattenläcka eller fuktskada så kan försäkringsbolaget motsätta sig att betala ut ersättningen om arbetet inte är utfört av en certifierad yrkesman.

Byggarbeten som bör utföras av certifierad hantverkare

Arbete med vatten och avlopp. Här krävs både ett högt kunnande men också tillgång till rätt verktyg och användande av rätt material så att arbetet blir professionellt utfört.

Arbete med elektricitet. Alla elledningar ska ligga förslutna i rör, el-dosor ska användas, godkända uttag ska monteras och slutligen en jordning i marken som är utförd på ett korrekt sätt. När det kommer till elarbeten så gäller det att du vet vad du gör.

Arbete i våtrum. För att undvika fuktskador måste rätt material användas. Dessutom behöver arbetet utföras på rätt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *