Många byggföretag blir fastighetsägare

En trend inom byggbranschen och ett sätt att investera sina vinster inom byggföretaget, är att köpa fastigheter. När ett byggföretag har den ekonomiska styrkan att kunna köpa en hyresfastighet är det ofta väldigt gynnsamt, både för företaget och hyresgästerna.

Många byggföretag utökar sin verksamhet genom att investera i fastigheter. Tack vare att byggföretaget äger fastigheterna behövs inga mellanhänder när något måste renoveras. Renoveringarna som utförs på fastigheterna gynnar därmed byggföretaget och bidrar till en positiv utveckling för företaget på sikt.

Byggföretag bör köpa fastigheter

Att äga en fastighet är lönsamt och många av de mest välbärgade personerna världen över äger fastigheter. En fastighetsförvaltning ska, förutom att förvalta bostäder, även se till att regelbundet underhålla fastigheterna enligt 9 kap. miljöbalken. Det är ett ständigt pågående arbete för att se till att hyresgästerna inte utsätts för hälsofarliga eller obehagliga upplevelser kopplade till en eftersatt fastighet.

För kommunala fastighetsägare kan det bli en dyr historia att äga äldre fastigheter som kräver mycket underhåll. Hyran är för det mesta mycket lägre i äldre fastigheter, vilket är tacksamt för hyresgäster, men för den kommunala fastighetsägaren går ekvationen inte ihop. För att undvika chockhöjning av hyran och sura hyresgäster väljer kommunala fastighetsägare istället att sälja sina gamla fastigheter – oftast till lokala byggföretag.

Byggföretag som har möjlighet att köpa kommunala fastigheter gör oftast en väldigt bra affär. Deras underhåll och renovering av fastigheterna går således direkt in i byggföretaget i form av högre hyror och högre värde på fastigheten.