Information om metallisk ytbeläggning

Metallisk ytbeläggning sparar dig pengar

Korrosion är ett otyg som kostar samhället stora summor varje år. När metall reagerar med sin omgivning uppstår korrosion och det handlar således om en kemisk reaktion. Metallisk ytbeläggning är nödvändigt, och dessutom effektivt, för att undvika korrosion och de kostnader som annars uppstår.

Det finns en rad olika metoder för att skydda sig mot korrosion. Vad man gör är helt enkelt att belägga den korroderade ytan med ett material som är mer beständigt mot korrosion än det förra. Oftast behandlar man med zink, eller oorganiskt material som emalj, men också organiskt material som tempoplast eller lackering.

När man påbörjar detta arbete är det av stor vikt att ha kännedom om vilken av metallerna som är ädlast. Den metall som är minst ädel är den som drabbas av korrosion. Viktigast vid metallisk ytbeläggning är dock korrosionsbeständigheten. Inte sällan är man angelägen om en vacker yta dessutom. Innan arbetet påbörjas måste metallytan förbehandlas. Den måste vara fri från föroreningar för att metall och beläggning ska fästa ordentligt.

Om metallytan har olja och fett på sig måste avfettning användas. Rost och annat tas vanligen bort med blästring och betning. Men det finns annat man kan göra som ytterligare förberedelse också – som borstning, polering och slipning. Detta innebär ökad korrosionsbeständighet och dessutom en vackrare yta. Just en vacker yta är särskilt viktigt inom vissa områden. Inte minst inom affärs- och restaurangverksamheten, där det är viktigt inför kunder att inredningen ser snygg ut.

Den metall som inte är rostfri måste ytbehandlas. Annars är korrosion ett faktum. Ytbehandlingen ger därför en längre hållbarhet. Innan du bestämmer dig för att ytbehandla måste du dock fundera över en del, som exempelvis vilken produkt du behöver ytbehandla och vilken behandling den behöver. Yrkesverksamma inom området har stor kunskap på området och ger dig ett resultat du inte kommer i närheten av på egen hand. Metallisk ytbeläggning är nödvändigt för att undvika korrosion eller när du vill skapa en vacker yta.

Metallisk ytbeläggning