Fastighetsbygge med säkerheten i fokus

Det blir allt viktigare att satsa på säkerheten när det handlar om nybyggnation eller tillbyggnad. Inte bara för hantverkare, utan för de som ska bo i fastigheten. Det här är något som de olika byggföretagen tar fasta på i en allt större utsträckning och trots att man förstås länge byggt för ett hållbart boende och verksamhetsutövande har metoderna och möjligheterna moderniserats. Några av de här metoderna gäller främst verksamheter som systematiskt brandskyddsarbete, SBA som det kallas.. Det här baseras på en analys av brandrisken, för att underlätta för personalen att säkerställa ett optimalt brandskydd på arbetsplatsen och därmed vidta de åtgärder som krävs.

Effektivt skydd mot inbrott

Något som också är av yttersta vikt för säkerheten kring fastigheter är inbrottsskyddet. Det gäller att göra arbetet så svårt som möjligt för tjuven; helst så besvärligt att det inte känns lönt att ens försöka sig på ett inbrott. Av den anledningen bör en mycket noggrann kontroll utföra av alla de ställen där tjuven kan tänkas försöka ta sig in. Det här innefattar uppenbara platser som dörrar och fönster, men också väggar och de lås som används – samt förstås om fastigheten är försett med ett larm. Allt kontrollarbete utförs i enlighet med de krav som försäkringsbolaget har, men viktigaste skälet är naturligtvis att känna trygghet i att inbrottsskyddet är fungerande enligt konstens alla regler.