Bygga en friggebod

Behöver du en verktygsförråd, ett garage, en gäststuga, ett hemmakontor, en bastu eller en liten byggnad för något annat ändamål då är en friggebod perfekt. En friggebod får vara högst 15 kvadratmeter och kan byggas utan att du behöver ansöka om bygglov. En friggebod är en perfekt komplement till ett bostadshus som saknar ytterligare utrymme då du vill ha fler rum. Du kan antingen bygga en friggebod själv eller så kan du köpa en färdig friggebod som du bara behöver ställa ut på tomten.

Att tänka på då du ska bygga en friggebod

Även om det inte finns några krav på bygglov för att bygga en friggebod är det ändå några saker som du behöver känna till så att du följer de regler som gäller för en friggebod. Du kan ha en eller flera friggebodar på din tomt. Dock får den sammanlagda ytan inte överstiga 15 kvadratmeter. En friggebod får högst vara 3 meter hög, från marken upp till taknocken. Friggeboden ska smälta in i den övriga miljön på tomten vilket innebär att den bör ha samma färg och utförande som huvudbyggnaden. För att få bygga en friggebod utan bygglov krävs det att det redan finns en huvudbyggnad på tomten.

Friggeboden ska vara ett komplement till en bostadsbyggnad. Du kan inte sätta upp en friggebod på en obebyggd tomt, då krävs det bygglov.

Du kan placera friggeboden var du vill på din tomt men om du ska placera den på ett avstånd som är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du ha medgivande från din granne. Tänk på att be om ett skriftligt medgivande så att det inte blir tvister senare. Det kan också finnas tillfällen då du behöver tillstånd eller dispens för att uppföra en friggebod som exempelvis när du vill bygga den nära en strand eller vid en allmän väg.

Vad du kan använda en friggebod till

En friggebod ska använda som ett komplement till bostadshuset. Det innebär att du kan använda den för bland annat växthus, hobbyrum, hemmakontor, förråd, gästrum, garage eller något annat som du inte har rum att använda för i huvudbyggnaden. Du kan dra in elektricitet, vatten och avlopp till din friggebod. Är du osäker på hur du ska sätta upp en friggebod och vad du kan använda den för kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att få information och råd.

Bygga själv eller köpa friggebod

Det finns ett flertal olika friggebodar som du kan köpa på exempelvis byggmarknader. Dessa friggebodar är färdigbyggda och ställs ut direkt på tomten med hjälp av lastbil. Vill du själv bestämma utformningen på din friggebod kan du bygga din friggebod själv. Material för att bygga en friggebod kan du köpa på ett byggvaruhus.